Μπύρες - Ρετσίνες - Κρασί Χύμα

Μπύρες

Βαρέλι Kaiser  300ml
€ 3,5

Βαρέλι Kaiser 500ml
€ 4,3

Μύθος, Fix, Fix Χωρίς Αλκοόλ, Heineken  500ml
€ 3,1

Kronenbourg 330ml
€ 3,1

Stella Artois, Poretti  330ml
€ 4,1

Ρετσίνες
Κεχρή καραφάκι  500ml
€ 4,1

Μαλαματίνα  500ml
€ 3,6

Χύμα Κρασί

Κρασί Λευκό  500ml
€ 6,1

Κρασί Κόκκινο 500 ml
€ 4,9

Χύμα Κρασί Ποτήρι

Κρασί Λευκό –Κόκκινο
€ 2,9

Κρασί Ποτήρι Εμφιαλωμένο Λευκό – Κόκκινο
€ 4,9 έως € 6