Μπύρες - Ρετσίνες - Κρασί Χύμα

Μπύρες

Βαρέλι Kaiser  300ml

Βαρέλι Kaiser 500ml

Μύθος, Fix, Fix Χωρίς Αλκοόλ, Heineken  500ml

Kronenbourg 330ml

Stella Artois, Poretti  330ml

Ρετσίνες
Κεχρή καραφάκι  500ml

Μαλαματίνα  500ml

Χύμα Κρασί

Κρασί Λευκό  500ml

Κρασί Κόκκινο 500 ml

Χύμα Κρασί Ποτήρι

Κρασί Λευκό –Κόκκινο

Κρασί Ποτήρι Εμφιαλωμένο Λευκό – Κόκκινο