Καφέδες

Καφές Ελληνικός στη φωτιά
€ 1,3

Νες καφέ
€ 2,4

Kαπουτσίνο illy
€ 3,3

Espresso illy
€ 2,73